Vasabladet

Glad och Sur

Här kan du skicka in glad & sur. Glad & sur ska undertecknas med hela namnet i tidningen. Inga pseudonymer godkänns.

Materialet ska inlämnas senast klockan 11 dagen före publiceringsdag.

Namn
*
E-post
Telefon
*