Vasabladet

Regler för Torgplatsen

På Torgplatsen kan ickekommersiella föreningar informera i artikelform medlemmar om vad som är på gång. Torgplatsen är gratis och får inte innehålla kommersiella budskap och ska inte heller ersätta eventuell annonsering. Lagstadgade möten som årsmöten, höst- och vårmöten är annonser och publiceras inte på Torgplatsen.

§1. Tillställningar med inträdesavgift är betalda annonser och hör inte under Torgplatsen. Inträdesavgifter kan därför inte förekomma i texten. Kontonummer och biljettbokningsuppgifter får inte heller förekomma.

§2. Torgplatsen bokas endast via denna nätbaserade service. Torgplatsen kan inte bokas per telefon eller e-post. I kalendern ser du vilka utgivningsdatum som är bokningsbara.

§3. Materialet till Torgplatsen skickas alltid in via formuläret invid. Material bör levereras senast tre dagar före publicering.